Zdravlje i bezbednost žena sa invaliditetom

Category: Novosti

U ponedeljak, 15. juna 2015. godine, u prostorijama …IZ KRUGA – VOJVODINA održana je edukativna radionica za političarke okupljene u Forumu žena Demokratske stranke (DS). Inicijativa je potekla od samih političarki DS-a. Naime, Forum žena DS-a kontinuirano organizuje edukativne aktivnosti za svoje članice, a kako je aktuelni tematski ciklus posvećen pitanjima ženskog zdravlja, evidentirana je i važnost teme zdravlja i bezbednosti žena sa invaliditetom. Pošto je Forum žena DS-a prepoznao Organizaciju za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA kao bazu relevantnih i pouzdanih saznanja o odabranoj temi, organizovana je prva informativno-edukativna radionica.

Dosadašnji rad, prioritete i ciljeve Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA predstavile su izvršna direktorka, Svjetlana Timotić i koordinatorka SOS službe, Ivana Nikolić. U fokus razmatranja stavljeno je pitanje [ne]pristupačnosti domova zdravlja i medicinskih ustanova u Novom Sadu. Kao ilustrativni primer jedne od mogućih praksi, projektovan je film Vidljive – ostvarenje Zrenjaninskog edukativnog centra kreiran u okviru projekta Jednaka dostupnost zdravstvene zaštite ženama sa invaliditetom.

Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA istakle su ključne primere dobre prakse na nivou grada Novog Sada:

  • postojanje hidrauličnih stolova u ginekološkim ordinacijama, kao rezultat inicijative Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA;
  • model saradnje sa novosadskim domovima zdravlja (usluga zakazivanja ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom).

U realističnoj slici grada, izdvajaju se vodeći faktori koji umanjuju stepen zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom:

  • nepostojanje prevoza za žene sa invaliditetom;
  • nedostatak personalne asistencije;
  • nepoznavanje znakovnog jezika među zaposlenima u domovima zdravlja.

Treba napomenuti da se navedena problematika doslovno preslikava i unutar nezaobilaznog konteksta nasilja prema ženama. Sveprisutne arhitektonske, ali i komunikacione barijere otežavaju ženama sa invaliditetom izlazak iz situacije nasilja. (Nepristupačnost je uočljiva u radu samih institucija, centara za socijalni rad, sigurnih kuća… )

Članice Foruma žena DS-a na organizovanom sastanku dobile su neophodne informacije o temama zdravlja i bezbednosti žena sa invaliditetom, kratke uvide o modelima invalidnosti i pristupačnosti, pogled na stereotipe i problematiku sa kojom se (nevidljive ili slabo vidljive) žene sa invaliditetom suočavaju na nivou našeg grada.

Kao rezime susreta, izlistane su mogućnosti za međusobnu podršku i dalju saradnju na planu ženskih pitanja i ostvarivanja prava žena sa i bez invaliditeta. Pošto se SOS telefon za podršku ženama u situacijama nasilja vrednuje kao usluga od značaja na lokalnom nivou, Forum žena DS-a pokušaće da ostvari njegovo finansiranje iz budžeta grada i da utiče na to da žene koje su žrtve nasilja budu prepoznate kao ciljna grupa od interesa za grad Novi Sad.

Prisutne članice Foruma žena DS-a uključile su se u KVIZ U KOME SVAKO DOBIJA i tako podržale akciju da se u Zakon o policiji uvede mera udaljavanja nasilnika iz stana i zabrana kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana.

Članicama Foruma žena podeljeni su edukativni materijali, među kojima izdvajamo kratku brošuru sa osnovnim preporukama za interakciju sa osobama sa invaliditetom.

Predviđen je nastavak saradnje i novi sastanak koji će biti organizovan u prostorijama Foruma žena DS-a, radi razrađivanja započetih tema o pravima žena sa invaliditetom i eventualnog planiranja zajedničkih akcija.

Share this post