… Iz Kruga – Vojvodina jača svoje kapacitete

Category: Novosti

Članice organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA unapredile su svoje znanje u oblasti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom učešćem na dvodnevnom seminaru.

Seminar Prava žena sa invaliditetom – od života do politike organizovala je organizacija …IZ KRUGA – Beograd uz podršku UN WOMEN od 24. do 26. januara 2020. godine u Beogradu.

Trenerski tim u sastavu Kosana Beker, Nevena Petrušić, Ljupka Mihajlovska, Snežana Stojanović i Lidija Milanović prezentovao je sledeće teme: stereotipi i predsrasude, diskriminacija, nasilje nad ženama sa invaliditetom, život u rezidencijalnim ustanovama, političko učešće žena sa invaliditetom. Pored članica …IZ KRUGA – VOJVODINA, seminar je pratilo i 19 aktivistkinja iz 16 ženskih organizacija iz različitih gradova Srbije.

Share this post