…IZ KRUGA – VOJVODINA održala obuku za stručnjakinje u oblasti socijalne zaštite

Category: Novosti Tags: , , , , , ,

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je održala onlajn obuku za stručnjakinje u oblasti socijalne zaštite na temu Postupanje sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta izloženim nasilju, 29. novembra 2021. godine.

Obuku su vodile Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA i Maja Popović, programska saradnica u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S). Obuka je bila prijavljena Komori socijalne zaštite kao obuka bez provere znanja.

Na obuci su učestvovale stručne radnice zaposlene u sistemu socijalne zaštite i ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge podrške putem SOS telefona ženama koje su preživele nasilje. Obuka je održana u cilju sticanja znanja o položaju žena sa invaliditetom i unapređenja profesionalnih stavova učesnica u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja.

Ivana Zelić je govorila o pojmu invalidnosti, vrstama i modelima invaliditeta, korišćenju politički korektne terminologije, nasilju nad ženama sa invaliditetom, principima u radu sa ženama sa invaliditetom i smernicama za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama sa invaliditetom.

O položaju žena sa mentalnim invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama i mehanizmima zaštite od nasilja nad ženama u ustanovama, govorila je Maja Popović.

Tokom obuke učesnice su diskutovale o razlozima zbog kojih žene sa invaliditetom ostaju u situaciji nasilja, preprekama sa kojima se suočavaju kada odluče da prijave nasilje, mehanizmima zaštite od nasilja koje žene sa mentalnim invaliditetom mogu da koriste u ustanovama socijalne zaštite, izvan institucaija i načinima obezbeđivanja pristupačnih informacija ženama sa mentalnim invaliditetom u ustanovama. Zaključile su da su arhitektonske barijere, nedostatak informacija u pristupačnim formatima, nedovoljna podrška porodice i okruženja glavni razlozi zbog kojih žene sa invaliditetom ostaju u situaciji nasilja.

Učesnice procenjuju da im je obuka bila značajna, unapredile su svoja znanja o položaju žena sa invaliditetom i upoznale se sa smernicama za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama sa invaliditetom. Predložile su da se obuka ubuduće podeli na nekoliko dana, da bi se više vremena posvetilo temama o kojima se govorilo, ali i da se obuka održava uživo, jer je interaktivni rad i učešće svih učesnica izazovno organizovati onlajn.

Share this post