Onlajn obuka Organizacije … Iz Kruga Vojvodina: Pristupačnost usluga zaštite od nasilja za žene sa invaliditetom

Category: Novosti Tags:

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala je dvodnevnu onlajn obuku Pristupačnost usluga zaštite od nasilja za žene sa invaliditetom, 14. i 15. aprila 2021. godine, od 11 do 12:30 časova putem ZOOM aplikacije.

Aktivnosti usmerene na unapređenje sistema podrške za žene sa invaliditetom sprovode se u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijku podršku Evropske komisije u okviru projekta pod nazivom Poboljšanje politika i kapaciteta pružalaca usluga u deset opština u Republici Srbiji (Doljevac, Novi Kneževac, Mionica, Negotin, Kragujevac, Raška, Užice, Valjevo, Vranje i Žabalj), kako bi se osigurala pristupačnost, dostupnost i kvalitet opštih i specijalizovanih usluga za žene sa invaliditetom koje su izložene nasilju, a koji je deo regionalnog programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj: primena normi, promena svesti.

Obuka o pristupačnosti bila je namenjena predstavnicama/ima institucija u Raškoj, pružaocima usluga ženama sa invaliditetom žrtvama nasilja (zaštitnica prava pacijenata, predsednica Komisije za unapređenje rodne ravnopravnosti, savetnik na poslovima socijalne zaštite, centar za socijalni rad, prekršajni sud, osnovno javno tužilaštvo, dom zdravlja, opštinska uprava, tim za nasilje u Gimnaziji, Kancelarija za mlade i jedinica za lokalni i ekonomski razvoj LER).

Trenerice prvog dana obuke bile su koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, i konsultantkinja za zajednicu gluvih, Nina Baranovski.

Ivana Zelić govorila je o pristupačnosti usluga podrške ženama sa invaliditetom sa iskustvom nasilja, vrstama nasilja, preprekama u pristupu servisima podrške, istraživanjima o dostupnosti službi podrške i pristupačnoj komunikaciji sa ženama sa invaliditetom (fizičkim, senzornim i intelektualnim).

O upoznavanju šire zajednice sa znakovnim jezikom i zajednicom gluvih, terminologiji, praktičnim savetima u komunikaciji sa gluvim osobama, pristupačnosti usluga, javnih institucija i okruženja, kao i o preprekama u pružanju usluga gluvim ženama sa iskustvom nasilja govorila je Nina Baranovski.

Nakon izlaganja trenerica, učesnicama/ima obuke prikazan je kratak film Pristupačnost usluga zaštite od nasilja za žene sa invaliditetom nakon kojeg je otvorena diskusija.

Drugog dana obuke, konsultantkinja za pristupačnost Bojana Rudić Počuč, govorila je o pojmu pristupačnosti, univerzalnom, inkluzivnom dizajnu, zakonodavnom okviru, a ujedno je predstavila primere domaće i međunarodne prakse u oblasti pristupačnosti (javnih površina i javnog prevoza, objekata namenjenih javnom koriščenju, informacija i komunikacija).

Aktivnosti koje se sprovode u Raškoj i drugim opštinama Srbije usmerene su na podizanje svesti o stanju postojećih usluga i potrebama žena sa invaliditetom, uvođenje novih i prilagođavanje postojećih usluga, obezbeđivanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga, kao i prilagođenih modela komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Share this post