SOS služba …IZ KRUGA – VOJVODINA u trećem kvartalu 2021. pružila 92 usluge

Category: Novosti Tags: , ,

SOS služba …IZ KRUGA – VOJVODINA pruža podršku ženama sa i bez invaliditeta izloženih nasilju kroz specijalizovane anonimne konsultantske usluge putem telefona, elektronski i lično.

U periodu od 1. jula do 30. septembra 2021. godine SOS služba je pružila ukupno 92 usluge: psihološko osnaživanje i pružanje podrške za izlazak iz situacije nasilja, informisanje o pravima i drugim sistemima podrške, upućivanje na pravnu pomoć, pravno savetovanje (u postupku razvoda braka, plaćanja alimentacije za decu, podele imovine), pisanje podnesaka, upućivanje na institucije za zaštitu od nasilja (policija, osnovno javno tužilaštvo, Centar za socijalni rad) i druge nevladine organizacije, zastupanje pred sudom (u korist korisnice zbog odbijenog tužbenog zahteva kojim se traži uvećanje alimentacije za izdržavanje).

Korisnice usluga su se najčešće obraćale za podršku putem telefona (51), ličnim dolaskom u prostorije Organizacije (24), Viberom (10) i mejlom (7).

Zabeleženo je ukupno 92 obraćanja korisnica koje su bile u situaciji nasilja (61 SOS poziva, 20 poziva za pružanje individualne psihološke podrške i 11 poziva za usluge pravnog savetovanja).

U navedenom periodu Organizaciji se za podršku obratilo 20 žena (10 sa i 10 bez invaliditeta) od toga 11 žena se obratilo prvi put. Većina žena imala je fizički invaliditet, zatim hronično oboljenje, intelektualni i senzorni invaliditet.

Žene koje su prijavile nasilje u velikom broju slučajeva bile su izložene psihološkom (8), ekonomskom (7) i fizičkom nasilju (4), a zatim i drugim oblicima nasilja (izolacija, seksualno i digitalno nasilje). 

Žene sa invaliditetom sve više prepoznaju i prijavljuju digitalno nasilje, kao specifičan oblik nasilja koje se ogleda u zloupotrebi informacionih tehnologija (mobilnih telefona i interneta) koje često ima za posledicu povredu i ugrožavanje dostojanstva ličnosti. Žene koje su izložene digitalnom nasilju suočavaju se sa osećanjima nesigurnosti i nepoverenja u sopstvene snage i mogućnosti, a naročito u druge osobe. Zbog toga im je veoma teško da uspostave bliskost, dozvole da im se neko približi i da ponovo steknu izgubljeno poverenje kako bi mogle govoriti o preživljenom iskustvu nasilja.

Korisnice usluga su različite starosne dobi, najmlađa ima 21, a najstarija 65 godina.

Pored supružnika (9) i bivših supružnika (5), koji su česti počinioci nasilja, zabeležen je veći broj poziva u kojima su žene bile izložene nasilju od strane drugih članova porodice (roditelja, dece, očuha i zeta).

Pored neposrednog obraćanja žena koje su izložene nasilju, zabeležen je izvestan broj poziva upućenih od strane drugih članova porodice. Reč je o pozivima majki sa mentalnim invaliditetom koje imaju decu sa invaliditetom (maloletnu decu sa mentalnim invaliditetom), kao i o pozivima drugih članova porodice koji žele da pruže podršku bliskoj osobi u porodici koja je izložena nasilju.

Među korisnicama usluga SOS službe najviše je bilo nezaposlenih žena (10), u odnosu na zaposlene (7) i penzionerke (3).

Najveći broj poziva za usluge podrške zabeležen je iz gradskih sredina (15) u odnosu na ruralna područja (5). Pozivi su upućeni iz Novog Sada, Beograda, Sombora, Temerina, Žarkovca, Takova i Blaca.

Usluge SOS službe dostupne su svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 040 (poziv, Viber, SMS) putem Fejsbuka @izkrugavojvodina i Instagrama @iz_kruga_vojvodina ili mejlom na office@izkrugavojvodina.org.

Rad SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA u trećem kvartalu 2021. podržali su holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fondUNDP u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III.

Share this post