Konsultantkinja Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA završila instruktažu za rad na SOS telefonu


Konsultantkinja na SOS telefonu Miladinka Mijatović, Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, završila je instruktažu za rad na SOS telefonu za žene sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskom odnosu.

Autonomni ženski centar, licencirani pružalac usluge za rad na SOS telefonu organizovao je novi ciklus instruktaže za volonterke koje će pružati usluge podrške ženama u situaciji nasilja. Instruktaža je organizovana u Beogradu, vikendima, u periodu od 29. maja do 11. jula 2021. godine, odnosno, trajala je 12 dana, po 6 sati dnevno, što je ukupno 72 sata obuke.

Miladinka Mijatović

Polazna osnova za rad na SOS telefonu je poznavanje feminističkih principa koji su zajednički svim SOS službama u svetu, pružaocima podrške ženama sa iskustvom nasilja. Osnovni feministički principi zasnivaju se na poverljivosti, razumevanju, verovanju ženi, nedavanju gotovih saveta, normalizovanju i validiranju emocija, iskustvo svake žene je jednako važnožena nije kriva za nasilje koje je preživela, pustiti da njena priča izađe napolje i svaka situacija nasilja ima izlaz.

Feministički principi su znanja koje su stekle žene razmenjujući svoja iskustva i slušajući jedne druge tokom više od trideset godina ženskog pokreta.

Patrijarhalni sistem zasnovan je na nepoverenju u iskaze žena o njihovom životnom iskustvu, naročito ako je reč o svedočanstvu žena o preživljenom seksualnom nasilju. Princip verovanja ženama osnova je konsultantskog rada jer osnažuje, podiže energiju, vraća izgubljeno poverenje, potvrđuje iskustvo žene, što je suštinski drugačiji profesionalni stav u odnosu na rad institucija koje obično sumnjaju u iskaze žrtvi.

Učesnice instruktaže imale su priliku da se upoznaju sa fenomenom nasilja u porodici (definisanjem, vrstama nasilja, predrasudama o nasilju nad ženama), radom sa višestruko diskriminisanim ženama koje su preživele nasilje, tehnikama vođenja razgovora na SOS telefonu, zakonskom regulativom i nadležnošću institucija (centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, policije, sudova i tužilaštva).

Pored teorijskog dela, osnovna politika instruktaže polazi od feminističke teze o iskustvenom znanju i podrazumeva aktivno učestvovanje u radu, što uključuje prorađivanje ličnih životnih iskustava.

Organizovane su radionice namenjene deljenju ličnog iskustva nasilja u porodici i iskustva seksualnog nasilja sa učesnicama instruktaže i voditeljkama grupe u kontrolisanim uslovima. Iznošenje ličnih iskustava može biti veoma uznemirujuće i bolno, posebno ukoliko doživljeno iskustvo ima traumatsku pozadinu, što može dovesti do osećaja preplavljenosti i povećanog rizika od retraumatizacije.

Mnoge učesnice instruktaže imale su iskustvo u radu sa ženama žrtvama nasilja kroz aktivistički rad u feminističkim inicijativama i kolektivima Verujem ti i Ženska solidarnost, koje rade na osnaživanju žena, devojaka i devojčica sa iskustvom seksualnog nasilja.

Instruktaža za mene predstavlja veliko profesionalno i životno iskustvo, otvara nove horizonte, novi pogled na svet, deluje osnažujuće i osvešćuje u kakvom položaju se nalaze žene u patrijarhalnom društvu. Smatram da bi instruktažu trebale da prođu sve devojke i žene, bez obzira na to da li će se odlučiti za rad na SOS telefonu. Radom na SOS telefonu podržavamo žene da se suprotstave nasilju, verujemo im i osnažujemo za samostalno donošenje odluka u životu, čime omogućavamo da postanu autonomni subjekti društva – kaže Miladinka Mijatović.

Nakon završetka instruktaže, volonterke koje žele da nastave rad na SOS telefonu pri Autonomnom ženskom centru, moraju da prođu i praktičnu obuku koja traje dva do tri meseca u zavisnosti od spremnosti volonterki za samostalno preuzimanje poziva na SOS telefonu. Praktična obuka podrazumeva vođenje razgovora sa ženama uz prisustvo SOS konsultantkinje, koje pružaju veliku podršku pri ovladavanju veštinama i tehnikama za vođenje razgovora.

Ovogodišnju instruktažu za rad na SOS telefonu završilo je 15 budućih konsultantkinja, što potvrđuju sertifikati izdati od strane Autonomnog ženskog centra.

Share this post