Obuka o pristupačnosti u pravosudnom sistemu

Category: Novosti Tags:

Obuka o pristupačnosti u pravosudnom sistemu organizovana je u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva na unapređenju sistema podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje, posebno za neprivilegovane grupe žena, kao što su žene s invaliditetom i žene koje su preživele silovanje i seksualno nasilje koji …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Obuka je održana 21. oktobra u Apelacionom sudu u Novom Sadu, u cilju informisanja profesionalaca pravnog sistema o principima pristupačnosti i univerzalnom dizajnu, uz pokušaj primene stečenih znanja u domenu njihovog rada. Obuka koju su vodili Miodrag Počuč i Bojana Počuč okupila je 19 ičesnika/ -ca.

Program razvija osnovna znanja u oblasti stvaranja pristupačnog okruženja, usluga i servisa koji se pružaju u pravosudnom sistemu za sve potencijalne grupe korisnika. Učesnici programa su obučeni da prepoznaju sve elemente pristupačnosti koji onemogućavaju samostalno i nesmetano funkcionisanje korisnika i da praktično primene stečeno znanje o principima pristupačnosti i koncepta univerzalnog dizajna.

Share this post