IZ KRUGA VOJVODINA potpisala Feministički protokol za pristupačnost

Category: Novosti Tags: ,

Dana 31. jula 2023. izvršna direktokra IZ KRUGA VOJVODINA, Svjetlana Timotić, potpisala je Femnistički protokol za pristupačnost i obavezala se da će u svom radu poštovati set obaveza koje propisuje. Pristupačnost je preduslov za ravnopravno učešće feministkinja sa invaliditetom i liderstvo u feminističkim prostorima i odgovornost je svih nas da osiguramo da budemo uključene.

Šta je Feministički protokol za pristupačnost?

Feministički protokol za pristupačnost je inovativan set  od 13 obaveza koje omogućuju da žene, devojke, trans, interseksualne i nebinarne osobe sa invaliditetom budu smisleno uključene u događaje i sastanke vezane za rodnu ravnopravnost.

Protokol zahteva od država, entiteta Ujedinjenih nacija, civilnog društva, feminističkih organizacija i drugih aktera da se zavetuju da će od sada pa nadalje obezbediti da diskusije o rodnoj ravnopravnosti i prostori u kojima se donose odluka o rodnoj ravnopravnosti budu u potpunosti pristupačni i inkluzivni za feministkinje sa invaliditetom.

Svaka od 13 obaveza sadržana u Protokolu je poziv na akciju u vezi sa specifičnim aspektom pristupačnosti i inkluzivnosti u događajima i sastancima, uključujući planiranje, realizaciju i sve što je iz njih proisteklo.

Protokol sadrži i Aneks dobrih praksi o pristupačnosti i rezultate fokus grupa o pristupačnosti u feminističkim prostorima.

Protokol je inicijativa Kolektiva za inkluzivnu ravnopravnost generacija (Inclusive Generation Equality Collective), grupe aktivista sa invaliditetom i saveznika iz celog sveta koja se zalaže za uključivanje feministkinja sa invaliditetom i perspektive invalidnosti u prostore i odluke o rodnoj ravnopravnosti. Protokol je nastao u decembru 2022. godine kao odgovor na  prepreke u pristupačnosti prostorima rodne ravnopravnosti koje su ometale učešće feministkinja sa invaliditetom.

Potpišite Feministički protokol za pristupačnost

Ako ste feministička organizacija, država, državni entitet ili drugi akter koji organizuje sastanke ili događaje o rodnoj ravnopravnosti, pozivamo vas da potpišete Protokol i pridružite se naporima za stvaranje pristupačnih prostora za rodnu ravnopravnost.

Share this post