Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA predavačice na Akademiji liderstva za žene sa invaliditetom


Predstavnice Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, izvršna direktorka Svjetlana Timotić, koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić i psihološkinja Tatjana Stojšić Petković, bile su predavačice na Akademiji liderstva za žene sa invaliditetom.

Akademiju liderstva za žene sa invaliditetom organizovala je Mreža …IZ KRUGA – Srbija uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN). Akademija se realizuje u periodu od 23. avgusta do 31. oktobra 2021. godine.

Akademija je organizovana u cilju jačanja ličnih i profesionalnih kompetencija žena sa invaliditetom i povećanja broja mladih ženam sa invaliditetom, aktivistkinja iz različitih gradova Srbije, koje svojim znanjem i veštinama mogu uticati na javne politike u oblasti ženskih ljudskih prava.

Akademija se održava onlajn tokom 10 nedelja. Svake nedelje predavačica je druga ekspertkinja.

Svjetlana Timotić, u okviru sesije podizanje nivoa znanja i svesti o pravima žena sa invaliditetom i diskriminaciji, govorila je o fenomenu invalidnosti kroz istoriju, socijalnom i medicinskom modelu pristupa invalidnosti, definisanju pojma invaliditeta i vrstama invaliditeta, terminologiji, stereotipima, predrasudama, diskriminaciji, međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru u kontekstu prava osoba sa invaliditetom i seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom.

– Akademija liderstva za mene predstavlja jedno veliko pozitivno iskustvo. Omogućila je razgovor o temama koje su od značaja za svaku ženu sa invaliditetom, kroz deljenje zanimljivih i važnih informacija koje će učesnicama biti od koristi u svakodnevnom životu i radu. Verujem da će obrađene teme biti važan podsetnik i vodič u daljem radu, kao materijal za organizovanje radionica i podučavanje drugih u prepoznavanju diskriminacije, upotrebi odgovarajuće terminologije i ophođenju prema osobama sa različitim vrstama invaliditeta – kaže Svjetlana Timotić.

Ivana Zelić, u sesiji namenjenoj podizanju nivoa znanja i svesti o višetrukoj diskriminaciji u kontekstu ljudskih prava, održala je predavanje koje pokriva teme: invaliditet i rodne uloge, prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom (arhitektonske, komunikacijske i informacijske), položaj marginalizovanih grupa i sveprisutni stereotipi i predrasude, nasilje i vrste nasilja nad ženama sa invaliditetom, principi u radu sa ženama koje su preživele nasilje, zakonski okviru koji reguše oblast nasilja nad ženama i smernicama za postupanje u radu sa ženama sa invaliditetom žrtvama nasilja.

Rad sa ženama sa invaliditetom tokom Akademije liderstva za mene je bilo dragoceno i važno iskustvo. Porodično i partnersko nasilje su teme o kojima se i dalje ne govori dovoljno, a žene sa invaliditetom često ne prepoznaju nasilje kojem su izložene. Zbog toga je važno raditi na dodatnom informisanju i pružanju podrške ženama sa invaliditetom koje su imale iskustvo nasilja – kaže Ivana Zelić.

U sesiji posvećenoj temi asertivnosti i samopouzdanju, psihološkinja Tatjana Stojšić Petković govorila je o tipovima komunikacije (agresivnom,  pasivnom i asertivnom), samopouzdanju i njegovom narušavanju, principima na kojima se gradi visok stepen samopouzdanja, uspesima i neuspesima, odgovornosti, istrajnosti, samodisciplini i motivaciji, nagrađivanju, pozitivnim i podsticajnim verovanjima, strahovima i granicama.

– Učesnice Akademije su bile sjajne, motivisane da aktivno učestvuju u radu tokom cele sesije. Mnoge žene sa invaliditetom iskazale su potrebu za individualnom psihološkom podrškom kako bi podelile svoje strahove i razgovarale na teme partnerskih i međuljudskih odnosa. Akademija je odlična prilika za međusobnu razmenu iskustava i razgovor o važnim temama o kojima žene sa invaliditetom često nemaju priliku da govore i da dobiju pouzdane informacije – kaže Tatjana Stojšić Petković.

Akademija je u toku. Završni događaj na kojem će biti predstavljeni radovi polaznica biće organizovan 17. novembra 2021. godine u Beogradu.

Share this post