Prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom iz Valjeva

Category: Novosti Tags: , ,

…IZ KRUGA – VOJVODINA je u utorak, 10. novembra 2020. godine od 11.00 do 12.30 časova, organizovala onlajn konferenciju Prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava u pet opština u Srbiji: Užice, Raška, Temerin, Kragujevac i Vranje. Projekat se realizuje uz podršku Populacionog fonda Ujedninjenih nacija (UNFPA) i ima za cilj da osnaži žene sa invaliditetom za zastupanje i aktivno zagovaranje svojih seksualnih i reproduktivnih prava.

Konferenciju je otvorila trenerica na projektu Miladinka Mijatović, a moderirala Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Na konferenciji je prisustvovalo 10 polaznica onlajn treninga o zagovaranju seksualnih i reproduktivnih prava za žene s invaliditetom iz Užica, Raške, Temerina, Vranja i Valjeva. Prethodnih meseci, učesnice su stekle znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, zakonskom okviru, pristupačnosti zdravstvenih ustanova, pojmu i modelima invalidnosti, jeziku i terminologiji i metodama zagovaranja.

Na konferenciji su članice Društva za cerebralnu paralizu iz Valjeva, Svetlana Beljanski, Marija Šofranac i Jelena Šofranac, predstavile prezentaciju u kojoj su mapirale prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava u njihovoj opštini, u aspektu arhitektonske nepristupačnost institucija i nepristupačnosti sistema usluga podrške i zdravstvene zaštite.

Foto: Učesnice onlajn konferencije

Prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u Valjevu prilikom ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava su: nepristupačnost javnog prevoza, nepristupačnost informacija za osobe sa senzornim invaliditetima (nedostatak informacija u prilagođenim formatima i prevodilačkog servisa za znakovni jezik), nedovoljna informisanost medicinskog osoblja o invalidnosti i neprimereno ophođenje prema osobama sa invaliditetom, upotreba neadekvatnog jezika i terminologije, prisutnost predrasuda prema ženama sa invaliditetom i njihovoj seksualnosti, kao i nedostatak adekvatnih službi i usluga koje bi pružile podršku osobama sa invaliditetom prilikom ostvarivanja njihovih prava.

Predstavnice grupa iz Užica, Raške, Temerina i Vranja podelile su svoja iskustva učešća na projketu, razgovarale su o načinima na koje su mapirale i predstavile prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava, kao o akcijama javnog zagovaranja koje su organizovale u svojim opštinama.

Učesnice su istakle važnost konferencije i mogućnost upoznavanja i razmene iskustava koja su slična u svim gradovima. Smatraju da su ključni problemi na kojima treba da se radi u narednom periodu: pristupačnost (arhitektonska i komunikacijska), promena stavova u društvu i osnaživanje žena sa invaliditetom za zagovaranje sopstvenih prava.

Share this post