Koordinaciono telo za ravnopravnost polova i nevladine organizacije ujedinjeno u borbu protiv nasilja nad ženama

Category: Novosti

Koordinatorka SOS službe organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Nikolić je u utorak, 24. februara 2015. godine prisustvovala sastanku u Vladi Srbije sa predsednicom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zoranom Mihajlović. Predstavnice nevladinih oragnizacija koje imaju višegodišnje iskustvo u borbi protiv nasilja nad ženama su sa predstavnicima/cama Vlade Srbije razgovarale o unapređenju mehanizama za borbu protiv nasilja prema ženama i unapređenju međusektorske saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou.

Prof. dr Zorana Mihajlović je naglasila da veliku zahvalnost treba iskazati, pre svega, nevladinom sektoru za sve što je do sada urađeno u prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama, jer iako institucionalni sistem zaštite postoji, ponekad zakaže u funkcionisanju. Istakla je da Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost želi zajedno sa nevladinim organizacijama da radi na rešavanju problema nasilja nad ženama i da treba napraviti plan za tekuću godinu koji će uključivati ne samo rad na prevenciji i sprečavanju nasilja, već će biti usmeren i na prevazilaženje teškoća sa kojima se žena nalazi nakon izlaska iz situacije nasilja. Plan se neće usvojiti dok svi akteri (Koordinaciono telo i predstavnice nevladinih organizacija) ne budu sagalsni sa njim. Osim toga, država ima obavezu da usaglasi nacionalne zakone (pre svega definiciju nasilja u porodici u Krivičnom i Porodičnom zakonu) i uskladi nacionalno zakonodavstvo sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Na sastanku je dogovoreno da udruženja u narednih sedam dana dostave predloge za Akcioni plan Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kako bi što pre moglo da se krene u njegovu realizaciju.

Pored ovog sastanka, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zoranom Mihajlović održala je sastanke i sa udruženjima građana koja se bave ženama u ekonomiji i ženama preduzetnicama, a planira se i sastanak sa udruženjima koja se bave obrazovanjem i zdravljem žena.

Vest o događaju objavljena je na vebsajtu Vlade Republike Srbije pod naslovom Država posvećena suzbijanju nasilja nad ženama i na vebsajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u okviru koga funkcioniše Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, pod nazivom Napravićemo rezultat samo ako svi radimo zajedno.

Share this post