Psihološka podrška i savetovanje za majke dece s invaliditetom

Category: Novosti

Svetlana Radojčić Pavlović, mr sci razvojne psihologije i sertifikovana savetnica za roditelje dece sa invaliditetom i hroničnim bolestima pruža psihološku podršku majkama dece sa invaliditetom, onlajn ili uživo u prostorijama Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA (Bulevar vojvode Stepe 67) u Novom Sadu.

Svetlana Radojčić Pavlović o sebi

Obrazovanje mi je oduvek među vodećim oblastima interesovanja, prvenstveno holistički obrazovni sistemi (Montesori, Valdorf), što sam spojila sa svojim magistarskim studijama. Ujedno sam završila jednogodišnju obuku Mentalna higijena razvojnog doba u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Nakon studija zaposlila sam se u Dispanzeru za mentalno zdravlje u Zmaj Ognjena Vuka i radila sam u komisiji za kategorizaciju, jer u to vreme još uvek nema inkluzivnog obrazovanja. Tamo sam sticala iskustvo u radu sa decom s invaliditetom i upoznavala se sa izazovima sa kojima se oni i njihove porodice svakodnevno suočavaju. Uviđajući svu kompleksnost pozicije u kojoj su porodice dece s invaliditetom, koliko ima nerazrešenih roditeljskih situacija i koliko su roditelji laka meta za razne stručnjake koji im nekada uzimaju vreme i novac za tretmane koji nisu najadekvatniji, dodatno sam se edukovala u toj oblasti. Organizacija Save the Children organizovala je obuku za manju grupu psihologa i psihijatara iz Srbije koju je vodio engleski stručnjak, psiholog iz Londona. Obuka je trajala nedelju dana, nas 20 postali smo sertifikovani savetnici za roditelje dece s invaliditetom i treneri za savetnike. To se dešava 1997, ali situacija se nije mnogo promenila ni danas. Mahom su svi postojeći programi usmereni na dete s invaliditetom, na detove potrebe i tretmane, dok roditelji izgaraju i dobijaju veoma malo ili nimalo podrške, usmerenja i prilike za osnaživanje. Usluge savetovanja postoje u nekim zdravstvenim institucijama, ali verujem da bi se roditelji osećali lagodnije u nekom fleksibilnijem ambijentu.

O najčešćim izazovima roditelja dece s invaliditetom

Jedna od važnih tema je trenutak suočavanja sa detetovom dijagnozom i proces njenog prihvatanja. Mnogi roditelji dugo ne mogu da prihvate dijagnozu ili je ne prihvataju na razuman način, što bi značilo da pružaju detetu ono što mu je potrebno, ujedno čuvajući sebe i porodicu. Događa se da roditelji to prividno prihvate, dok ispod provejava otpor prema svemu. Kako su upućeni na pojačanu saradnju sa stručnjacima, defektolozima, učiteljima, često je ta komunikacija otežana, pogotovo ako postoji sumnja u kompetencije drugih. Ako je invaliditet vidljiv odmah po rođenju, roditelj ima više vremena da prihvati tu situaciju. Intelektualni i razvojni invaliditeti se kasnije otkrivaju i šokiraju roditelje, na primer, u situacijama kad je očekivano da dete progovori. Mnoštvo je različitih situacija i varijanti u kojima se roditelji suočavaju sa činjenicom da dete ima invaliditet, da je to trajno stanje i da će izmeniti dinamiku cele porodice.

Stopa razvoda među roditeljima dece s invaliditetom nije povećana u odnosu na opštu populaciju, ali rođenje i odgajanje deteta s invaliditetom svakako može da utiče na bračne odnose, kao što u velikoj meri utiče na braću i sestre deteta s invaliditetom. Najčešće se dešava da druga deca u porodici dobijaju manje pažnje, jer su roditelji fokusirani na dete s invaliditetom, zabrinuti su, ali i motivisani da tom detetu pruže najbolju podršku i da iz njega izvuku što veći potencijal, oko čega se obično vrti dnevna organizacija vremena, kao i finansijski faktori. Braća i sestre deteta s invaliditetom, kao i sami roditelji, često su izvan fokusa u takvoj situaciji.

O uslugama savetovanja i psihološke podrške za majke dece s invaliditetom

Savetovanje se odvija onlajn ili uživo, u prostorijama Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA (Bulevar vojvode Stepe 67) u Novom Sadu. Predviđeno je da jedan susret orijentaciono traje sat vremena, i da podrška, u skladu sa potrebama klijentkinje, bude kontinuirana, mada nije isključena ni mogućnost javljanja zbog nekog aktuelnog, trenutnog problema. Susreti su individualni i odvijaju jednom nedeljno ili češće, ukoliko se pokaže da za tim postoji potreba. Proces savetovanja i pružanja podrške usmeren je na osnaživanje, kako bi majka deteta s invaliditetom došla do određenih uvida, otkrila svoje potencijale i stekla veštine kako da ih samostalno angažuje u datoj situaciji. Podrška ne podrazumeva davanje saveta o dijagnozama i tretmanima za dete, niti se uopšte bavimo medicinskim aspektima. U pitanju je savetovanje za majke koji se osećaju loše, teško im je da se snađu u određenoj situaciji, imaju oprečna osećanja ili izazovnu situaciju u porodici. Bavimo se svim izazovima koji mogu nastati kao posledica nerazrešene roditeljske situacije.

Bez obzira na to da li imate dileme oko razvojnih faza svog deteta, situacija neprihvatanja u kojima se nalazite vi i vaše dete, bilo da se suočavate sa izazovima koji se javljaju u različitim životnim oblastima, savetovanje vam može obezbediti neophodnu podršku da prevaziđete takve situacije.

Termin možete zakazati na broj 021 447 040, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Savetovanje za majke dece s invaliditetom je besplatna usluga.

Share this post