Koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA uspešno završila trening za trenere


Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, uspešno je završila trening za trenere koji je organizovao Centar za proizvodnju znanja i veština. Trening je organizovan u okviru dva modula, podeljenih na dva radna dana u trajanju od 6 časova u Hotelu Novi Sad.

Prvi modul održan je 26. i 27.6.2021, a drugi 11. i 12.9.2021. godine.

Trening za trenere namenjen je svima koji aktivno žele da se bave prenošenjem znanja i veština, nezavisno od prethodnog iskustva i obrazovanja. Cilj treninga je usvajanje znanja i veština koje će budućim trenerima pomoći u prenošenju znanja drugima, samostaloj pripremi i održavanju treninga, radionica, seminara i programa za akreditaciju u oblasti socijalne zaštite, zdravstva ili obrazovanja.

Trenerski par Ivana Zelić i Ivan Vasiljević, socijalni radnik i supervizor u službi za zaštitu odraslih i starijih osoba u Centru za socijalni rad Sava iz Sremske Mitrovice, pripremili su vežbu izvođenja trening sesije pod nazivom Pojam i vrste nasilja nad ženama sa invaliditetom.

Sesijom su obuhvaćene teme rodno zasnovanog nasilja nad ženama, sa akcentom na žene sa invaliditetom, vrste i manifestacije nasilja, specifični oblici nasilja, statistički prikaz podataka o učestalosti nasilja i točak nasilja.

Ivana Zelić i Ivan Vasiljević

Trening za trenere unapredio je moje kompetencije i obogatio profesionalno iskustvo. Stekla sam nova znanja i veštine koje će doprineti da postanem dobra trenerica u oblasti rodno zasnovanog nasilja – kaže Ivana Zelić.

Programom treninga obuhvaćene su teme uloge trenera u procesu učenja, otvaranja treninga, karakteristika uspešnih trenera, metoda i tehnika koje se primenjuju tokom treninga, veština javnog nastupa i prezentovanja, rad sa teškim učesnicima (članovima grupe koji ne učestvuju u radu ili njihovo ponašanje deluje ometajuće, odnosno kontrolišuće), partnerski rad i rad u timu.

Autorke i realizatorke treninga bile su Tatjana Lazor Obradović, diplomirana defektološkinja, programska menadžerka Centra za proizvodnju znanja i veština, REBT savetnica i Ivana Koprivica, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Novom Sadu, savetnica i psihoterapeutkinja pod supervizijom.

Share this post