…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na vebinaru Nasilje nad ženama u vanrednom stanju

Category: Novosti Tags: ,

Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA Ivana Zelić, učestvovala je na vebinaru koji je održan 30. juna 2020. godine. Ivana Zelić je govorila o nasilju nad ženama sa i bez invaliditeteta za vreme pandemije virusa korona, izazovima sa kojima su se suočavale žene sa invaliditetom za vreme izolacije, načinu rada Organizacije za vreme vanrednog stanja i pružanju usluga individualne psihološke podrške i pravne pomoći. Organizator vebinara je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, a tema organizovanog sastanka je Nasilje nad ženama u vanrednom stanju.

Vebinar Pokrajinskog zaštitnika građana je održan u cilju razmene iskustava predstavnika/ca nadležnih institucija i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja u porodici i partnerskim odnosima za vreme pandemije virusa COVID 19. Na vebinaru je razmatrana i primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, dostupnost i pružanje različitih vidova usluga i mera pomoći podrške žrtvama nasilja u porodici i partnerskim odnosima u vanrednom stanju.

Krizne situacije poput pandemije virusa COVID 19, povećavaju rizik od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, a zlostavljanju su naročito izloženi žene i deca. Osobe koje doživljavaju nasilje u porodici primorane su da ostanu u svom domu sa nasilnikom, izolovane od drugih ljudi. Takvi uslovi omogućavaju pojačanu kontrolu žrtve od strane nasilnika i otežavaju žrtvi mogućnost da ga napusti.

Na skupu je istaknuto da je u periodu vanrednog stanja opao broj prijava institucijama za nasilje u porodici, ali da je bio povećan broj poziva nevladinim organizacijama putem SOS telefona. Nevladine organizacije su se lakše prilagođavale novonastalim prilikama, brzo su reagovale i uglavnom su bile dostupne 24 sata.

Pored zamenice pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Snežane Knežević, u radu konferencije učestvovali/le su: koordinatorka SOS službe za žene sa iskustvom nasilja u porodici Ivana Zelić, sudinica Osnovnog suda u Novom Sadu Danijela Vemić. profesorica Pravnog fakulteta u Nišu i predstavnica Ženskog istraživačkog centra prof. dr Nevena Petrušić, koordinatorka za borbu protiv nasilja nad ženama u UNDP-u Maja Branković Đundić, diplomirana socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Stara Pazova Radmila Stojanović, koordinatorka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu dr Nada Padejski Šekerović, koordinatorka Sigurne ženske kuće u Somboru Tamara Savović, predstavnica SOS ženskog centra u Novom Sadu Ivana Perić, predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej Vesna Ćerimović i naučna savetnica Instituta društvenih nauka, dr Zorica Mršević.

Share this post