SOS služba u prvom kvartalu 2022. pružila 99 usluga

Category: Novosti Tags: , ,

Saradnice SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA su u periodu od 10. januara do 31. marta 2022. godine u okviru SOS službe pružile ukupno 99 usluga za 22 korisnice, i to 74 specijalizovane usluge konsultantske SOS podrške, 17 usluga individualne psihološke podrške i 8 konsultacija sa advokatknjom.

U najvećem procentu usluge su pružile putem telefonskih razgovora (45%), ali i ličnim dolaskom u prostorije Organizacije (26%), porukama putem Vibera, mejla i SMS-a (29%).

Od 74 specijalizovane usluge konsultantske SOS podrške, 23 su bile usluge informisanja (o postupku prijave nasilja i postupanju nadležnih institucija, ciklusu nasilja, pružanju SOS i individualne psihološke podrške ženama koje su izložene nasilju u porodici i partnerskim odnosima), 23 usluge osnaživanja (pružanjem psihološke podrške i izradnom bezbednosnog plana za izlazak iz nasilja, tokom trajanja sudskog postupka i pronalaska zaposlenja), 18 konsultantskih usluga za zakazivanje psihološke podške i 10 upućivanja na druge službe, institucije i nevladine organizacije za zaštitu od nasilja u porodici i partnerskim odnosima (pravno savetovanje, psihološku podršku, policiju, Centar za socijalni rad, Sigurnu žensku kuću).

Usluge psihološke podrške pružane su ženama koje su godinama trpele omalovažavanja, uvrede, pretnje i upotrebu fizičke sile. Vremenom su razvile odbrambene mehanizme u vidu povlačenja, što je rezultiralo gubitkom samopouzdanja, nepoverenjem i nesigurnošću u sopstvene snage i mogućnosti, a posebno u druge osobe. Konsultacije sa advokatkinjom odnosile su se na pravno savetovanje tokom podele bračne sutekovine, pripreme pred ročište u postupku zbog nedavanja izdržavanja i pisanja podneska Prekršajnom sudu zbog nasilja u porodici.

Među korisnicima kojima je u prvom kvartalu 2022. godine pružena usluga u okviru SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, 10 su žene sa nekim oblikom invaliditeta (fizički, senzorni, intelektualni, mentalni ili hronično oboljenje), 11 su žene bez invaliditeta i 1 je muškarac bez invaliditeta. Žene koje su se obraćale za podršku su različite starosne dobi, najmlađa ima 22, a najstarija 78 godina. Žene iz gradskih sredina (18) su se češće obraćale SOS službi za podršku u odnosu na žene iz seoskih područja (4). U prvom tromesečju usluge SOS službe su najviše koristile žene iz Novog Sada (16), a zatim iz Sremske Mitrovice, Kule, Siriga, Crvenke, Žarkovca i Takova.

Žene su u najvećem broju bile izložene psihološkom (18) i ekonomskom nasilju (9), a zatim i drugim oblicima (fizičko, izolacija, proganjanje, kontrola, seksualno i digitalno nasilje). Počinioci nasilja su najčešće supružnici, bivši supružnici, partneri, bivši partneri, roditelji, deca, poznanici, ali i drugi članovi porodice (očuh).

Žene koje su izložene nasilju su se u najvećem broju samostalno obraćale za uslugu, samo su 3 poziva uputile druge osobe u ime žena koje su izložene nasilju (odraslo dete za majku bez invaliditeta koja je izložena psihološkom i fizičkom nasilju od strane supružnika i dve stručnjakinje (iz Udruženja MNRO i Sigurne ženska kuće) za svoje korisnice sa invaliditetom koje su izložene nasilju).

Rad SOS službe Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA u prvom tromesečju 2022. podržali su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Share this post