…IZ KRUGA – VOJVODINA na WAVE konferenciji 2021.


Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić i Veronika Mitro, učestvovale su na 23. konferenciji Evropske mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE) od 6. do 7. oktobra 2021. godine.

Onlajn WAVE konferencija 2021. Prekidanje ciklusa: Prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad ženama i decom je ponudila učesnicima holistički i intersekcijski pristup prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja. Tokom dvodnevne konferencije, učesnici su imali priliku da prisustvuju panel diskusijama i radionicama na kojima je podsticana diskusija i razmena znanja.

Na konferenciji je posvećena pažnja primerima dobrih i inkluzivnih praksi u pružanju specijalističke podrške ženama, uključujući usluge za žrtve seksualnog nasilja i efikasnije pristupe u rešavanju digitalnog seksualnog nasilja nad ženama i decom.

Pored učešća na panelima, predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovale su u dve radionice.

Na prvoj radionici, Aktivna uloga žena sa invaliditetom u borbi protiv nasilja, nekoliko aktivista iz Evrope iznelo je svoja iskustva u sprečavanju nasilja i pružanju podrške preživelim sa invaliditetom u skladu sa sloganom o pravima osoba sa invaliditetom Ništa o nama bez nas. Učesnice radionice su razgovarale o tome šta se može učiniti da se specijalizovane ženske usluge učine inkluzivnijim i pristupačnijim ženama sa različitim vrstama invaliditeta i kako izgraditi saveze između feminističkih i pokreta za prava osoba sa invaliditetom.

U drugoj radionici, Seksualno nasilje: holistički pristup (kroz prizmu Konvencije protiv torture, starateljstva nad decom i digitalnog nasilja), istaknuto je iskustvo portugalske pravosudne policije u krivičnoj istrazi digitalnog seksualnog nasilja, kao i važnost karakterisanja rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici kao oblika torture u članu 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojim se propisuje apsolutna zabrana torture.

Share this post