Svjetlana Timotić dobitnica priznanja za toleranciju

Category: Novosti

Na Svečanoj sednici Fondacije Plavi Dunav koja je održana 16. novembra 2015. godine u 13.00 sati u Gradskom muzeju u Bačkoj Topoli, predsednik Fondacije Šandor Egereši uručio je priznanja za toleranciju  ovogodišnjim laureatima: Svjetlani Timotić, liderki Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA; Saši Jankoviću, republičkom zaštitniku građana; i Humanitarnom udruženju Karitas iz Subotice.

Fondacije Plavi Dunav od 2007. godine na Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar, dodeljuje priznanje za toleranciju pojedincima i institucijama koje su svojim radom i javnim angažmanom doprineli promovisanju tolerancije, multikulturalizma, interkulturnog i interetničkog dijaloga na području AP Vojvodine. Cilj ove nagrade je da podstakne posvećenost  i napore u oblasti tolerancije, ljudskih prava i promocije različitosti.

Share this post