…IZ KRUGA – VOJVODINA na master klasu NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom


Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA, održala je radionicu na master klasu NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom 2. oktobra 2021. godine u novosadskom Američkom kutku. Master klas je organizovan u okviru Uhvati film festivala koji realizuje Kreativno afirmativna organizacija Parnas.

Master klas pruža osnovna znanja o položaju žena sa invaliditetom, smanjuje stereotipe, predrasude i menja sliku o ženi sa invaliditetom u filmskoj produkciji. Master klas je namenjen svima koji se bave filmom, studentima režije i produkcije, režiserima, producentima, scenaristima i osobama iz medija koji često prave dokumentarne emisije i filmove o ženama sa invaliditetom.

Ivana Zelić je govorila o diskriminaciji i nasilju nad ženama sa invaliditetom, vrstama nasilja, stereotipima, predrasudama, principima u radu sa ženama koje su preživele nasilje, preporukama za razgovor sa ženama sa invaliditetom (fizičkim, senzornim i intelektualnim), izveštavanju medija o nasilju nad ženama i politički korektnoj terminologiji.

Ivana Zelić i učesnice radionice

Da bi učesnici napravili dobar film o ženi sa invaliditetom moraju imati osnovna znanja o invalidnosti, terminologiji, modelima invalidnosti, ali i o nasilju nad ženama i diskriminaciji. Na taj način će izbeći stereotipno prikazivanje žena sa invaliditetom kao pasivnih i nesamostalnih – rekla je Ivana Zelić.

Ivana Zelić je tokom izlaganja prikazala film Podrška ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje, da bi se učesnicama predstavili specifični oblici nasilja nad ženama sa invaliditetom.

Ovogodišnji festival Uhvati film podržali su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Erste Banka, Filmski centar Srbije.

Foto: Maja Tomić

Share this post