Testiranje aplikacije Bezbedna

Category: Novosti

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA je u saradnji sa udruženjem SOS Ženski centar u ponedeljak, 13. oktobra 2014. godine, organizovala testiranje mobilne aplikacije Bezbedna.

Bezbedna omogućuje devojkama i ženama, ali i svima drugima koji su u situaciji nasilja, da u trenutku ugroženosti pošalju hitan poziv za pomoć najbližima, ili da pozovu policiju, službu hitne pomoći, centar za socijalni rad ili SOS telefon u svom gradu. Aplikacija se može povezati sa bluetooth narukvicom i tada se poziv za pomoć može poslati samo pritiskom na dugme na narukvici, što daleko olakšava slanje poziva u pomoć u opasnim situacijama. Mobilnu aplikaciju Bezbedna možete besplatno preuzeti sa Google play prodavnice.

Aplikaciju Bezbedna kreirao je Autonomni ženski centar iz Beograda u saradnji sa Univerzitetom Metropolitan kao deo regionalne kampanje Potpisujem čiji je cilj promovisanje i puna primena Konvencije protiv nasilja nad ženama Saveta Evrope.

U aktivnosti za promociju bezbednosti žena i devojaka uključeno je 15 organizacija iz različitih gradova Srbije. Pored testiranja, do kraja decembra 2014. godine organizovaće se i predstavljanje mobilne aplikacije Bezbedna u lokalnim zajednicama i izradiće se brošura o bezbednosti devojaka i žena.

Share this post