Posebne smernice za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama sa invaliditetom deo Sporazuma o postupanju institucija u Novom Kneževcu


Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA održala je onlajn sastanak sa predstavnicima institucija u Novom Kneževcu, na kojem su predstavljene Posebne smernice za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama sa invaliditetom. Sastanak je održan 14. maja 2021. godine, s početkom u 13 časova, putem ZOOM aplikacije.

Smernice za postupanje institucija u slučajevima nasilja nad ženama sa invaliditetom izrađene su u okviru projekta Poboljšanje politika i kapaciteta pružalaca usluga u deset opština u Republici Srbiji (Doljevac, Novi Kneževac, Mionica, Negotin, Kragujevac, Raška, Užice, Valjevo, Vranje, Žabalj) kako bi se osigurala pristupačnost, dostupnost i kvalitet opštih i specijalizovanih usluga za žene sa invaliditetom koje su izložene nasilju, a koji je deo regionalnog programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj: primena normi, promena svesti. Projekat se realizuje u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Na sastanku je predloženo da se Smernice, kojima su definisani preduslovi, veštine, način komunikacije i ophođenja predstavnika institucija prilikom razgovora sa ženama sa invaliditetom, uvrste u Sporazum o postupanju i saradnji institucija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Predmet Sporazuma je uspostavljanje dobre saradnje između profesionalaca iz institucija raznih sistema pomoći i podrške građankama koje trpe nasilje u porodici i u partnerskim odnosima i nalaze se u krugu nasilja iz čega je teško izaći bez blagovremene, celovite i kontinuirane intervencije stručnjaka zaposlenih u tim institucijama.

Potpisnici aneksa kojim posebne smernice postaju deo sporazuma o postupanju i saradnji institucija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima su: Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi, Prekršajni sud u Kikindi, odeljenje suda u Novom Kneževcu, Policijska stanica Novi Kneževac, Centar za socijalni rad Novi Kneževac, Opština Novi Kneževac i Dom zdravlja Novi Kneževac.

Share this post