Usluge Info centra u prvom kvartalu 2022.

Category: Novosti Tags: , ,

Info centar Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA pruža usluge informisanja osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i građanima zainteresovanim za oblast invalidnosti o pravima, beneficijama, servisima i postojećim uslugama podrške za osobe sa invaliditetom.

U periodu od 10. januara do 31. marta 2022. godine saradnice Info centra pružile su ukupno 97 usluga za 39 korisnika34 žene (22 bez invaliditeta i 12 sa fizičkim invaliditetom) i 5 muškaraca (3 bez invaliditeta i 2 sa fizičkim i kombinovanim invaliditetom). Osobe bez invaliditeta su se najčešće obraćale zbog informisanja o pravima i beneficijama za članove porodice koji imaju invaliditet (pozivi roditelja za decu sa autizmom i fizičkim invaliditetom, pozivi dece za roditelje sa invaliditetom).

U ovom periodu saradnice Info centra pružile su najviše usluga informisanja (66) o pravima iz oblasti socijalne zaštite (uslovima za ostvarivanje naknade za srodničko hraniteljstvo, postupku usvojenja, uslugama pomoći i nege u kući), penzijsko – invalidskog osiguranja (uslovima za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo, uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, uslovima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, povlasticama za registraciju automobila), zdravstvene zaštite (zakazivanje preventivnih ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom). Pored usluga informisanja, pruženo je 24 usluga upućivanja na druge ustanove, institucije, organizacije i službe podrške (Centar za socijalni rad, Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Fond penzijsko – invalidskog osiguranja, Komoru socijalne zaštite, Dom zdravlja, druge nevladine organizacije, institucije, službe psihološke podrške i pravne pomoći) i 7 konsultacija sa advokatkinjom (o uslovima za ostvarivanje uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta sa invaliditetom).

Korisnici usluga su se u najvećem procentu obraćali putem telefona (57%), u manjem procentu putem mejla (29%), putem društvenih mreža Fejsbuka i Instragarma (10%) i u neznatnom procentu lično (4%). Komunikacija putem telefona je i dalje za većinu korisnika Info centra najefikasniji način za dobijanje brzih i pouzdanih informacija, naročito kada je reč o korisnicima koji u manjoj meri koriste internet i društvene mreže.

Najveći broj korisnika je iz gradova (36), a manji iz seoskih sredina (3). Pored velikog broja poziva širom Vojvodine (Novog Sada, Veternika, Temerina, Bačkog Jarka, Stepanovićeva, Opova), zabeleženi su pozivi i iz drugih mesta Srbije (Beograd, Raška, Pančevo, Užice, Čačak, Vrnjačka Banja, Valjevo, Vranje), ali i univerzitetske prestonice EstonijeTartua.

U odnosu na isti period prošle godine zabeležen je značajan porast u broju pruženih usluga i broju korisnika što smatramo da je usled veće promocije rada Organizacije i Info centra u medijima i na društvenim mrežama.

Usluge Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 – 040 (poziv, Viber, SMS), putem mejla office@izkrugavojvodina.org, Fejsbuk naloga @izkrugavojvodina i Instagram naloga @iz_kruga_vojvodina.

Rad Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA u prvom kvartalu 2022. podržale su holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond.

Share this post