…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na Wave obuci za suzbijanje seksualnog nasilja nad ženama

Category: Novosti Tags: , ,

Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, i konsultantkinja na SOS telefonu Miladinka Mijatović, učestvovale su na onlajn obuci na temu suzbijanja seksualnog nasilja nad ženama. Organizator obuke je WAVE (evropska mreža ženskih organizacija koje su aktivne u borbi protiv nasilja nad ženama). Obuka je održana 17. i 18. februara, od 10 do 14 časova putem Zoom aplikacije

Cilj obuke je jačanje kapaciteta ženskih nevladinih organizacija i drugih aktera za zagovaranje, u cilju unapređenja politika, proširenja znanja i saradnje o seksualnom nasilju na zapadnom Balkanu i Turskoj.

Prvog dana obuke učesnice su upoznate sa standardima dobre prakse koji se primenjuju u pružanju podrške ženama žrtvama seksualnog nasilja. Obuku je predvodila dr Cliona Saidlear, izvršna direktorka mreže kriznih centara za žrtve silovanja iz Irske (RCNI), koja je govorila o primeni standarda u radu sa žrtvama seksualnog nasilja. Organizacija radi na prikupljanju dokaza i ekspertize, kako bi se zastupali interesi žrtava i primenili najbolji odgovori za sprečavanje seksualnog nasilja. Prvog dana treninga predstavljeni su doprinosi specijalizovanih nevladinih organizacija, centara za seksualno nasilje, policije i vlade, uz upoznavanje sa postojećim smernicama i politikama koje definišu ove različite uloge i odgovornosti.

Drugog dana obuke predstavljeni su standardi dobre prakse koji se primenjuju u centrima za seksualno nasilje u Srbiji. Treneri drugog dana obuke bili su: Biljana Stepanov, direktorka Centra za podršku ženama, Danica Todorov, koordinatorka Centra za žrtve seksualnog nasilja u Novom Sadu, Stevan Milatović, ginekolog i član radne grupe Centra za žrtve seksualnog nasilja u Novom Sadu i Radoslava Aralica, lokalna koordinatorka i članica radne grupe Centra za žrtve seksualnog nasilja u Zrenjaninu. Treneri obuke upoznali su učesnike sa radom Centra za žrtve seksualnog nasilja u Srbiji, kao jedinstvenim primerom prakse, koji kombinuje dve vrste usluga iz socijalnog i zdravstvenog sistema, kako bi se u potpunosti zaštitile žene žrtve seksualnog nasilja.

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je tokom 2018. godine u okviru projekta Unapređenje podrške ženama sa invaliditetom, koji je realizovan uz podršku UN WOMEN, a uz finansijsku podršku Evropske komisije , razvila Smernice za postupanje zdravstvenih radnika u situacijama nasilja nad ženama sa invaliditetom. Smernice se primenjuju u Centrima za žrtve seksualnog nasilja. Ključna tema seminara bila je prepoznavanje specifičnosti načina na koji se ostvaruju prava, odnosno, zadovoljavaju potrebe žena s invaliditetom koje su doživele nasilje u porodici, sa naglaskom na seksualno nasilje. Prvi deo seminara pokrivao je teme prepoznavanja stereotipa i intersekcijske diskriminacije prema ženama s invaliditetom, terminologiju, etikeciju i modele invalidnosti. Drugi deo seminara fokusiran je na ulogu žena s invaliditetom u različitim životnim oblastima, barijerama sa kojima se suočavaju i specifičnostima nasilja kome su izložene.

U Srbiji je kao rezultat projekta Zaustavi – zaštiti – pomozi, osnovano sedam centara za žrtve seksualnog nasilja pri opštim bolnicama (u Novom Sadu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Zrenjaninu, Kikindi i Somboru). Realizatori projekta su Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u saradnji sa Centrom za podršku ženama. Učesnicima su takođe predstavljeni načini postupanja i standardi koje centri primenjuju u svom radu, kao i izazovi i prepreke sa kojima se stručnjaci suočavaju prilikom pružanja ovih usluga.

Krajnji cilj obuke je bolja spremnost pružalaca usluga pri pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja, promovisanjem standarda dobre prakse, koje su već uspostavile druge zemlje zapadnog Balkana i Turske.

Share this post