Dobra dela stvaraju heroje

Category: Novosti Tags: ,

U okviru projekta Dobra dela stvaraju heroje, kompanija Daibau.rs pripremila je listu neprofitnih organizacija koje će u narednom periodu promovisati putem svog veb-sajta i Daibau Magazina. Cilj projekta je da preduzeća sa kojima Daibau.rs sarađuje budu upućena na neprofitne organizacije i da podstaknu donacije ili druge vidove podrške profitnog ka neprofitnom sektoru. Jedna od organizacija na listi je i IZ KRUGA VOJVODINA.

Za više informacija o projektu posetite sajt Daibau.rs

Share this post