… Iz Kruga – Vojvodina potpisala protokol o saradnji

Category: Novosti Tags:

… IZ KRUGA – VOJVODINA i Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik, potpisale su protokol o saradnji 15. januara 2020. godine u Novom Sadu. Protokol je potpisan između zastupnica Društva, Nine Baranovski  i … IZ KRUGA – VOJVODINA,  Svjetlane Timotić.

Ovim Protokolom Društvo i IZ KRUGA su uspostavile saradnju na realizaciji programa i projekata od obostranog interesa, a sa zajedničkim ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, posebno žena sa invaliditetom.

Potpisnice Protokola su zajednički konstatovale da postoji obostrana želja za unapređenjem i proširenjem dalje međusobne saradnje, koja bi se odnosila i na druge projekte od interesa za žene s invaliditetom i promociju oba udruženja.

Share this post