…IZ KRUGA – VOJVODINA na konferenciji Podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja


Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA, govorila je na konferenciji Podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja – unapređenje sveobuhvatne zaštite, koja je održana 6. decembra 2021. godine u Novom Sadu. Konferenciju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman koji koordinira mrežom Život bez nasilja. Mreža Život bez nasilja svake godine okuplja sve svoje članice koje se bave pitanjima nasilja u porodici u cilju edukacije, unapređenja rada institucija i razmene iskustava.

Učesnici su na konferenciji govorili o unapređenju normativnog i strateškog okvira u oblasti rodne ravnopravnosti i sprečavanju rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, nasilju nad starijim ženama, višestruko diskriminisanim ženama, medijskom izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju, seksualnom nasilju nad devojčicama i ženama i o radu sa počiniocima nasilja.

Predrag Kuzmanović, Slobodan Josimović, Nada Padejski Šekerović i Ivana Zelić

Ivana Zelić je u okviru panela Nasilje nad višestruko diskriminisanim ženama govorila o nasilju nad ženama sa invaliditetom, teškoćama sa kojima se suočavaju prilikom prijavljivanja nasilja, faktorima rizika za nasilje nad ženama sa invaliditetom i različitim oblicima nasilja nad ženama sa fizičkim i senzornim invaliditetom.

– Žene sa invaliditetom su izložene svim oblicima nasilja kao i sve druge žene, s tim da se one suočavaju i sa nekim specifičnijim oblicima nasilja uključujući uskraćivanje lekova ili lečenja, oduzimanje pomagala, izolaciju, zabranu komunikacije sa okruženjem, prezaštićenost. Mnogi oblici nasilja nad ženama sa invaliditetom su maskirani kao društveno prihvatljivi postupci unutar porodica i institucija jer se veruje da je tako najbolje za dobrobit te žene – rekla je Ivana Zelić.

Ivana Zelić je nakon izlaganja prikazala film Podrška ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje, koji prikazuje specifične oblike nasilja nad ženama sa invaliditetom.

Na konferenciji su pored Ivane Zelić govorili predstavnici centara za socijalni rad, pravosudnih organa, zdravstvenih i drugih institucija i organizacija koje pružaju podršku ženama u situaciji nasilja.

Share this post