Prepoznaj nasilje – akcija u studentskom kampusu

Category: Novosti Tags:

Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA i SOS ŽENSKI CENTAR u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama  su u sredu 6. decembra 2017. godine od 13.00 do 15.00 sati realizovale uličnu akciju u studentskom kampusu Univerziteta u Novom Sadu sa ciljem da u studentskoj populaciji unaprede prepoznavanje nasilja u partnerskim vezama i informisanost  o organizacijama koje u Novom Sadu pružaju podršku ženama u situaciji nasilja.

Tokom akcije aktivistkinje organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA i SOS ŽENSKI CENTAR su studentima i studentkinjama delile informativni materijal i postavili im nekoliko pitanja  o rodno zasnovanom nasilju.

Informativni materijal je sadržao osnovne informacije o uslugama za žene sa isktustvom rodno zasnovanog nasilja koje ove dve organizacije puržaju , svesku u kojoj su štampane ilustracije situacija koje u partnerskoj vezi predstavljaju znake upozorenja i olovke i priveske sa odštampanim brojem SOS telefona.

Studentkinje i studenti su dobro prihvatili akciju. Ukupno je 101 osoba odgovorila na pitanja u upitniku i dobila info-paket. Studentkinje u većem procentu (78,48) nego studenti (47,37) znaju da su u partnerskim vezama muškarci najčešći počinioci nasilja, ali i studentkinje i studenti u visokom procentu  (62,03 i 63,16) veruju u predrasudu da je zloupotreba droga i alkohola najčešći uzrok nasilja. Nešto manje od polovine ispitanih (43%) je čulo za organizaciju SOS ŽENSKI CENTAR, dok je za organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA čulo samo 13% ispitanih. Rezultati sugerišu da je potrebno raditi na podizanju svesti studentske populacije o rodno zasnovanom nasilju i informisati ih o pružaocima usluga.

Share this post