…Iz Kruga Vojvodina objavila publikaciju Zabeleške iz karantina

Category: Novosti, Publikacije i istraživanja Tags:

Uz podršku holandske fundacije Mama Cash i Rekonstrukcija ženskog fonda, …IZ KRUGA – VOJVODINA je objavila publikaciju Zabeleške iz karantina koju su uredila Svjetlana Timotić i Marijana Čanak.

Nakon što je 15. marta 2020. godineu Srbiji proglašeno vanredno stanje, smatrale smo da je jako važno da postoji virtuelni prostor koji
doprinosi vidljivosti žena s invaliditetom u vanrednoj situaciji
na kom se ukazuje na različitost iskustava, jer pandemija nije ista za
sve.

To je bio razlog da na Portalu o invalidnosti pokrenemo instant rubriku Zabeleške iz karantina u okviru koje smo objavljivale lična iskustva žena s invaliditetom, njihova autentična svedočanstva o svakodnevici tokom pandemije, aktuelnim izazovima i tačkama oslonca koje iznalaze u novonastaloj situaciji.

Novinarka Portala o invalidnosti, Marijana Čanak, pitala je žene s invaliditetom kako žive tokom vanrednog stanja, šta proživljavaju
od jutra do večeri, kojim aktivnostima ispunjavaju vreme, o čemu razgovaraju same sa sobom ili sa ukućanima, šta se sve promenilo u njihovoj dnevnoj rutini, šta su im najveći izazovi u novonastaloj situaciji i kako ih prevazilaze, koji aspekti njihovog karaktera im olakšavaju ili otežavaju ovu situaciju, šta su im tačke oslonca, postoji li dobra strana ovoga što nam se dešava, šta su novo otkrile o sebi u vanrednoj situaciji, kako izolacija utiče na njihove odnose sa drugim ljudima, šta ih najlakše razbesni, jesu li im dani izolacije predugi ili prekratki, šta će prvo uraditi kad sve ovo prođe…?

Žene sa invaliditetom koje su podelile svoja iskustva u Zabeleškama iz karnatina govorile su da im je važno što se njihov glas čuje, a čitateljke Portala o invalidnosti su njihova svedočanstva doživele kao uzajamna ohrabrenja. Zbog toga smo odlučile da njihove priče i u vidu publikacije učinimo dostupnim javnosti.

Share this post