Predavanje o seksualnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani

Category: Novosti

U četvrtak, 26. februara 2015. godine predstavnice Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJOVODINA, izvršna direktorka Svjetlana Timotić i urednica Portala o invalidnosti Veronika Mitro, predstavile su rad i publikacije organizacije i Centra za rodne studije, ACIMSI, Univerziteta u Novom Sadu i održale predavanje na temu Seksualnost žena sa motornim invaliditetom na Odseku za Filozofiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

Gostovanje je organizovala prof. dr Eva Bahovec, renomirana filozofkinja i stručnjakinja u oblasti rodnih studija kao inicijalni susret za ostvarivanje saradnje u oblasti feminističkih studija invalidnosti između aktivistkinja i stručnjakinja iz Ljubljane i Novog Sada.

Predavanje je organizovano za studente i studentkinje filozofije ali je bilo otvoreno i za zainteresovana javnost. Za predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA posebno je dragoceno što je predavanje pratila zapažena slovenačka aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom, Elena Pečarič, koja se i sam bavila pitanjem seksualnosti žena sa invaliditeom.

Boravak Svjetlane Timotić i Veronike Mitro u Ljubljani obezbedili su Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani i Rekonstrukcija ženski fond iz Beograda, a boravak olakšala i ulepšala Kaja Dolar, istraživačica u oblasti roda i jezika.

Pitanje invalidnosti i seksualnosti uokvireno je u medicinski okvir i ostaje apolitično i individualističko čak i u Pokretu osoba sa invaliditetom. Individualistički fokus odvraća pažnju sa socio-strukturalnih odnosa između osoba sa i bez invaliditeta, sa simboličkog značenja invaliditeta i poželjnosti u kulturi, i psiholoških implikacija doživljavanja višestrukih prepreka prilikom seksualnog izražavanja i razvijanja seksualnih odnosa. Pokret osoba sa invaliditetom fokusira svoju energiju na pitanja koja su podložnija društvenim promenama, kao što su pristupačnost, zapošljavanje, obrazovanje… a pitanje seksualnosti ostaje u drugom planu.

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA iz Novog Sada poslednjih nekoliko godina se u kontinuitetu bavi radom u oblasti seksualnosti žena sa invaliditeom na različite načine i uz podršku različitih domaćih i međunarodnih donatora.

U periodu od 2008. do danas …IZ KRUGA – VOJVODINA je uz podršku Rekonstrukcije Ženski fond (2008-2010), Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu (2011), holandske fondacije Mama Cash (2012-2014) organizovala seriju psiholoških i umetničkih radionica vezanih za seksualnost u kojoj su učestvovale mlade žene sa i bez invaliditeta.

Korice knjige Seksualnost žena sa motonim invaliditetom
Korice knjige Seksualnost žena sa motonim invaliditetom

Pored toga, organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA pokrenula je 2010. godine elektronsko glasilo Portal o invalidnosti gde u okviru magazina Žena i invalidnost u sekciji Seksualnost i invalidnost objavljuje tekstove iz ove oblasti. Za žene sa invaliditetom sa srpskog govornog područja, kao i za sve zainteresovane za temu seksualnosti žena sa invaliditetom, Portal je koristan izvor informacija, često i jedini.

Uz podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada …IZ KRUGA – VOJVODINA je 2009. godine prevela i objavila knjigu autorke Ivone Dafi „Sve je moguće…“. Iako je prvi put izdata na engleskom jeziku skoro trideset godina pre (1981), naše izdanje je bila prva publikacija u kojoj možemo na srpskom jeziku da čitamo o seksualnim iskustvima žena sa invaliditetom i njihovim stavovima o temama vezanim za seksualnost. Zbog velikog interesovanja kojе je izdanje na srpskom jeziku knjige „Sve je moguće…“ izazvalo, odlučile smo da ispitamo iskustva i stavove vezane za seksualnost žena sa motornim invaliditetom iz Vojvodine i 2014. godine objavile smo publikaciju sa istraživačkim rezultatima uz Recenziju uvažene profesorke Svenke Savić, stručnjakinje u oblasti psiholingvistike, rodnih studija i poznavateljke pitanja vezanih za neprivilegovane grupe i uz Pogovor iz seks-pozitivne vizure koji je napisala stručnjakinja za pitanja seksualnosti žena, Marijane Čanak.

Prepreke koje ometaju pristup žena sa invaliditetom seksualnom izražavanju i seksualnim vezama često su veoma slična onim barijerama sa kojima se suočavaju u pokušaju da se integrišu u društvo na simboličkom, ekonomskom, socijalnom, arhitektonskom, psihološkom, i međuljudskom nivu. To se ogleda u ograničavajućim stavovima, nedostatku novca i programskog pristupa za usluge personalne aistencije, fizičke barijere i pitanja komunikacije i transporta, barijere koje sve mogu doprineti sprečavanju punog izražavanja seksualnosti. Međutim, jedinstvena za seksualnost su kulturna značenja seksualne atraktivnosti i poželjnosti, koja često u kombinaciji sa drugim barijerama stvaraju problem ženama sa invaliditetom. One istovremeno moraju da rešavaju i logističke i sociokulturološke faktore u svojoj potrazi za zadovoljavajućim seksualnim životom.

Share this post