Počinju radionice knjigoterapije!

Category: Novosti

U prostorijama organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA (Bulevar vojvode Stepe 67, Novi Sad) započinjemo ciklus radionica KNJIGOTERAPIJE. Otvoreno uvodno predavanje za sve zainteresovane zakazano je za petak, 6. februara 2014. u 18 časova.

Na prvom susretu upoznaćete se sa pojmom knjigoterapije i saznati ko se sve tim poljem (ne) bavi kako u svetu, tako i kod nas. Ujedno će biti predstavljen osnovni koncept, moguće teme i dinamika radioničarskog rada (sa grupom u formiranju).

Kao što je već svima znano, knjiga ima različite upotrebne vrednosti…: ubija sve vrste insekata (osim moljaca, koji su po prirodi knjigootporni); knjiga kao rasadnik (kućne) prašine i raskupusavanja; kao relikvija zaklinjanja i zavetovanja (na večnu vernost, sa rukom položenom na Kama sutru)… Nekad su knjige (bile) proročke: ako udžbenik nekom nespretnom igrom slučaja padne na pod, student/-kinja bolje da ni ne izlazi na ispit. Pad je pad; neminovno. Neke tajne knjige toliko su šifrovane, da su potpuno prestale da budu knjige i pretvorile su se u rekvizite poročnih igara. Neke su pisane otrovnim mastilom i obiluju magarećim ušima. Jer znanje je opasno(st). Mnogi su knjigožderači zauvek stradali…

Knjigoterapija je za vas ukoliko…
… verujete u inspirativnu moć knjige;
… mislite da knjiga postaje živi saučesnik vašeg života;
… umete da se otvorite za knjigu bar koliko i ona za vas;
… smatrate da su sadržaji, likovi, teme u knjigama primenljivo sugestivni;
… ništa od ponuđenog, samo želite da radite na sebi (sa sobom i sa nama) kultivisanjem stila eklektičkog kontrapunkta;
… radoznali ste da sagledate sebe i svoj život preko pisane baštine;
… treba vam novi vid (pametne) razonoda za petak popodne.

Koncept knjigoterapije u razradi… :
Iako čitanje (naročito knjiga) nije novo, već se (navika) spontano uspostavi kao sastavni deo življenja, time se ne iscpljuju potencijali koje (pročitana) knjiga nudi. Sistematizovanje i njena osmišljena razrada jeste knjigoterapija, bilo kao:
… oplemenjivanje sebe, pismenosti i kulture;
… podizanje kvaliteta života na viši nivo;
… spontano razrešavanje životnih dilema i problema;
… proširenje razumevanja drugih i sebe;
… dopunska terapija različitim manifestacijama psiholoških problema.

U tom smislu, knjigoterapija je primenljiva u formi radionica za individualni ili grupni rad, u skoro svim dobnim grupama, kod osoba koje su sa ili bez aktuelnih psiholoških poteškoća.

Predviđeno je da se radionice održavaju jedanput nedeljno (svakog petka) u trajanju od sat i po (interaktivnog i dinamičnog, pa tako i bržeg) vremena. Plan je da ciklus radionica potraje ukupno dvanaest nedelja. (Iako se broj dvanaest najlakše dobija množenjem trojke (muškog broja) i (ženske) četvorke, pa tako predstavlja broj dinamičkog stvaranja u kosmosu… to apsolutno neće imati uticaja na odbrojavanje naših susreta. Časna bibliotekarska. Ko ipak veruje u slučajnosti, neka još jednom proveri.) Radionice vodi dr Aleksandar Mrđen, kao moderator, odgovoran za izbor odgovarajućih knjiga i dodatak pisanog, audio-video materijala za svaku temu i susret. Uvodna radionica kojom otvaramo ciklus ovog petka besplatna je, a cena učešća u grupi od pet i više učesnika/-ca iznosiće 500 dinara po susretu.

TEMATIKA RADIONICA
(prilagodljiva interesovanju grupe):

 • KNJIŽEVNOST PROZA
 • POEZIJA
 • KOMPARATIVNOST
 • ANTROPOLOGIJA
 • ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA
 • MITOLOGIJA
 • RELIGIJSKI DOŽIVLJAJI
 • MISTIKA
 • EPSKO TRADICIONALNA BAŠTINA
 • BAJKE
 • PSIHOLOGIJA
 • UMETNOST

Ukoliko se pronalazite u navedenim temama, najavite nam svoj dolazak na office@izkrugavojvodina.org. Potpišite se svojom omiljenom knjigom… a potpuno je u redu da nam dostavite i ceo spisak nezaboravnih naslova, autora sa kojima delite srodnost senzibiliteta, žanrova (još bolje ako su hibridni), svojih (opsesivnih) tema i oblasti interesovanja…

MODERATOR CIKLUSA
(sam o sebi i povodom sebe o knjigoterapiji):

Dr Aleksandar Mrđen (Novi Sad), lekar specijalista za plućne bolesti i kliničku farmakologiju i magistar medicinskih nauka. Tokom dvadesetogodišnje karijere radio je u bolnici, u kompaniji za kliničko ispitivanje lekova, kao i u više farmaceutskih firmi. Na taj način istražuje različite aspekte problematike lečenja, kroz susrete sa mnogobrojnim ljudima, raznovrsnim situacijama i iskustvima. Kao produkt menadžer završava i MBA poslediplomske studije, aktivan je predavač, kako na domaćim tako i na inostranim kongresima gde izlaže stručne radove.

Od detinjstva i rane mladosti do danas, razvija ljubav prema knjizi i produbljuje interesovanje za teme i oblasti koje se kreću od lepe književnosti, preko umetnosti, antropologije i etnologije, do psihologije, filozofije, religije i duhovno-alternativnih koncepata. Postoje edukacije i diplome, a postoje i vokacije i afiniteti. Šta nam od toga daje kvalifikaciju za istupanje i bavljenje nečim? I jedno i drugo.

Ideja o konceptu knjigoterapije kao svrsishodnog i potvrđenog ličnog iskustva, dovela ga je do potrebe za realizacijom takvog pristupa izučavanja života i stila življenja, koji spajajući radost otkrivanja i uživanja u pisanoj baštini otvara mogućnost sve daljeg samorazvoja, i to kao puta a ne cilja, jer cilj i ovog puta jeste spoznaja sebe, ali na način koji je neisključivo otvoren ka realnostima, čime ostavlja mogućnost da se napravi otklon od zamke pretencioznosti i da se sebi dozvoli dosezanje katarze preko samokontradikcije. Jer blaženo nije ni znanje ni neznanje,već svest o neznanju.

Knjige na planu sadržine mogu da dotaknu misli i osećanja, a na planu forme veoma su pogodne i dostupne za proradu. One nude konstruktivno sagovorništvo koje možda ne možemo naći u svakodnevici. Misli i osećanja verovatno treba prevazilaziti, ali ne isključivanjem, već promišljanjem i doživljavanjem, u čemu se knjiga kao predložak može pokazati kao zgodno sredstvo i mudro rešenje.

Share this post