Predstavnice … Iz Kruga – Vojvodina na devetnaestoj Wave konferenciji

Category: Novosti Tags: ,

Ivana Zelić i Marijana Čanak ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovale su na devetnaestoj WAVE konferenciji održanoj u Budimpešti od 30. oktobra do 1. novembra 2017. godine.

Konferencija pod nazivom From backlash to effective response: step up together for the protection of women and girls from all forms of violence okupila je 230 učesnica iz različitih zemalja sveta. Među govornicama sa naših prostora bile su Aleksandra Nestorov (AŽC, Beograd), Valentina Andrašek (Autonomna ženska kuća, Zagreb), Senka Sekulić Rebac i Kristina Mihaljević (Ženska soba – Centar za seksualna prava, Zagreb), Dubravka Šimonović (specijalna reporterka o nasilju nad ženama iz Zagreba).

Konferenciju je zvanično otvorila Terry Reintke iz Evropskog parlamenta, koja je putem video uključenja govorila o seksualnom nasilju i o važnosti ženskih glasova protiv muškog nasilja.

Prvog dana konferencije održane su tri sesije. Sesija pod nazivom Kontrola ženskih tela, umova i života – koreni i manifestacije nasilja nad ženama i kako odgovoriti na njih bavila se temama onlajn nasilja i tehnološkim sredstvima za kontrolu ženskih umora i tela, uticajem pornografije na seksualni razvoj mladih i reproduktivnim pravima žena.  Na sesiji Intersekcijski oblici nasilja i njegovi istorijski koreni predstavljeni su kompleksni oblici višestruke diskriminacije i nasilja (npr. preplitanje roda, pripadnosti manjinskoj etničkoj zajednici i invalidnosti). Treća sesija bila je posvećena efektivnoj podršci i zaštiti dece u kontekstu partnerskog nasilja.

Drugog dana konferencije sve otvorene teme produbljene su kroz radioničarski rad, uz koncipiranje preporuka i smernica za dalji rad na sprečavanju nasilja nad ženama.

Share this post