Zašto i kako o rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi

Category: Novosti Tags: , ,

Predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA Ivana Zelić,  učestvovala je na konferenciji Zašto i kako o rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi održanoj u subotu, 13. oktobra 2018. u Beogradu. Konferenciju je organizovao Autonomni ženski centar kao završnu aktivnost sa nastavnicima u okviru projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje.

Projekat Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje se realizuje do kraja 2018. godine sa dugoročnim ciljem da se poveća doživljaj bezbednosti mladih devojaka od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projektne aktivnosti realizuju se u 15 gradova u Srbiji i obuhvataju rad u 30 srednjih škola i na 8 fakulteta. Ključne oblasti delovanja obuhvataju rad sa nastavnicima, rad sa mladima na povećanju znanja i izvođenju javnih akcija, rad sa fakultetima u oblasti sprečavanja seksualnog uznemiravanja i sprovođenje kampanje podizanja svesti. Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA jedna je od lokalnih partnerskih oragnizacija Autonomnom ženskom centru na ovom projektu.

Konferencija je organizovana u cilju unapređenja znanja nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca iz srednjih škola i razmene ideja i iskustava za poboljšanje prevencije i zaštite učenika od rodno zasnovanog i nasilja u porodici.

Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA govorila je o značaju saradnje škola i nevladinih organizacija u prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Ona je istakla kao primer dobre prakse saradnju sa školama iz Novog Sada, naročito sa Medicinskom školom 7. april i Gimnazijom Jovan Jovanović Zmaj. Kroz vršnjačke radionice iz ove dve škole prošlo je ukupno 43 đaka (36 devojčica i 7 dečaka). Najbolji pokazatelj za uspešnost rada je evaluacija nakon radionica, gde je kvalitet seminara u celini ocenjen najvišom ocenom.

Prevencija svakog nasilja prema deci mora biti osnovni zadatak obrazovno-vaspitnih ustanova, ali i društva u celini. Pre svega, to podrazumeva učenje dece i mladih o temi nasilja, kroz celikuopan sistem obrazovanja, od vrtića do fakulteta. Projekat Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje, kao i drugi projekti i aktivnosti koje realizuju nevladine organizacije, značajni su jer podižu nivo znanja i informisanosti mladih o rodno zasnovanom nasilju; unapređuju kapacitete nastavnog i stručnog osoblja za prepoznavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje; povećavaju svest javnosti, medija i donosioca odluka o ovim temama.

Ivana Zelić je istakla da su nevladine organizacije partneri školama u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, jer pored preventivnih aktivnosti: pružaju podršku žrtvama i osnažuju ih za izlazak iz situacije nasilja; procenjuju stepen ugroženosti i izrađuju bezbednosni plan, sarađuju sa drugim službama; pružaju besplatnu psihosocijalnu i pravnu podršku, pišu podneske, zastupaju na sudu; posreduju u zbrinjavanju i smeštaju žrtava u prihvatilišta i skloništa; informišu i upućuju u druge nadležne institucije; organizuju različite edukativne i psihosocijalne programe za odrasle i decu koji su preživeli nasilje. Iz tih razloga njihova saradnja je veoma značajna.

Na konferenciji su govorile: Marina Ileš, ispred Autonomnog ženskog centra, koja je predstavila ključne rezultate saradnje sa srednjim školama u okviru projekta; Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, o rodno zasnovanom nasilju u kontekstu novih programa nastave i učenja u osnovnoj i srednjoj školi; Jelena Stefanović i Saša Glamočak, nastavnici srpskog jezika, o rodnoj perspektivi u nastavi srpskog jezika i književnosti; Tanja Ignjatović, ispred Autonomnog ženskog centra, o ulozi srednje škole u obezbeđivanju zaštite i podrške u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Nakon plenarnog izlaganja predavača, rad se nastavio u malim grupama, uz diskusiju o  ulozi vaspitno-obrazovnih ustanova u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, o mogućnostima i izazovima uključivanja teme rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u nastavu i druge i aktivnosti srednje škole, izgradnji opšte klime netolerancije prema nasilju u školi.

Ivana Zelić

 

 

Share this post