…Iz Kruga – Vojvodina organizovala vebinar: Senzibilizacija tumača znakovnog jezika za rad sa gluvim ženama u situaciji nasilja

Category: Novosti Tags: , ,

Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA vodila je vebinar Senzibilizacija tumača znakovnog jezika za rad sa gluvim ženama u situaciji nasilja. Vebinar je organizovan 19. aprila 2021. godine, od 13 do 15 časova putem ZOOM aplikacije.

Aktivnosti unapređenja sistema podrške za žene sa invaliditetom sprovode se u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijku podršku Evropske komisije u okviru projekta pod nazivom Poboljšanje politika i kapaciteta pružalaca usluga u deset opština u Republici Srbiji (Doljevac, Novi Kneževac, Mionica, Negotin, Kragujevac, Raška, Užice, Valjevo, Vranje i Žabalj), kako bi se osigurala pristupačnost, dostupnost i kvalitet opštih i specijalizovanih usluga za žene sa invaliditetom koje su izložene nasilju, a koji je deo regionalnog programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj: primena normi, promena svesti.

Vebinar je bio namenjen tumačima znakovnog jezika koji rade sa gluvim ženama iz različitih gradova Srbije.

Voditeljka vebinara Ivana Zelić govorila je o definisanju, prepoznavanju i vrstama nasilja, najčešćim taktikama preuzimanja moći nad gluvom ženom, fazama nasilja, traumama izazvanim nasiljem, netačnim stavovima o nasilju, etičkom kodeksu Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika i postupanju profesionalaca u institucijama u slučaju obraćanja gluve žene.

Nakon izlaganja voditeljke otvorena je diskusija u kojoj je istaknuta važnost poštovanja etičkog kodeksa tumača za vreme pružanja usluga prevođenja gluvim ženama u situaciji nasilja (adekvatna priprema za odgovarajući prevodilački zadatak, proveravanje prisutnosti prepreka u komunikaciji sa korisnicom, bez davanja gotovih saveta i izražavanja sopstvenog mišljenja, uz poštovanje načela o poverljivosti informacija).

Učesnicima diskusije značajne su bile i smernice za postupanje profesionalaca u radu sa gluvim korisnicama, koje se odnose na pružanje osnovnih informacija u odgovarajućem obliku (pisanom, korišćenjem znakovnog jezika, prilagođenog govorenja ili posredstvom tumača za znakovni jezik), održavanje kontakta očima sa ženom sa kojom razgovaraju, pristup tumača za znakovni jezik u svim koracima postupanja i poštovanje dostvojanstva i privatnosti žene.

Najvažniji zaključci diskusije su: potreba za većom senzibilizacijom profesionalaca u radu sa gluvim ženama žrtvama nasilja; pružaoci usluga ne angažuju tumače za znakovni jezik u institucijama zaštite od nasilja u porodici; usluge prevođenja tumača za znakovni jezik su nedovoljno plaćene i potrebno je raditi na informativnom osnaživanju gluvihih žena da prepoznaju i prijave nasilje. Kao prvi korak u pravcu informisanja gluvih žena o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja, učesnicima obuke prikazana je audio – video prezentacija o nasilju u partnerskim odnosima na znakovnom jeziku, kao i dva filma Pristupačnost usluga zaštite od nasilja za žene sa invaliditetom i Podrška ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Share this post