Vršačka kula o predavanju za zdravstvene radnike

Category: Mediji i mi Tags: , , ,

Vršačka kula je objavila vest 6. septembra 2019. godine o predavanju na temu Osobe sa invaliditetom i žene u nasilju koje je održano 3. septembra 2019. godine za zdravstvene radnike u vršačkom Domu zdravlja. Predavanje je održano u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje posebno ženama iz marginalizovanih grupa, kao što su žene sa invaliditetom i žene žrtve silovanja i seksualnog nasilja koji Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

Vršačka kula, Osobe sa invaliditetom i žene u nasilju, strana 5.

Share this post