V5 TELEVIZIJA – VALJEVO o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom


V5 TELEVIZIJA – VALJEVO je 29. septembra 2022. godine emitovala prilog o edukativnoj akciji za žene sa invaliditetom iz Valjeva, koja je održana u cilju podizanja svesti žena sa invaliditetom o važnosti prevencije seksualnog i reporduktivnog zdravlja i njihovog motivisanja da redovno obavljaju ginekološke preglede.

Edukativna akcija je održana u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika koji IZ KRUGA VOJVODINA realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA)

Za V5 TELEVIZIJU – VALJEVO govorile su: Svetlana Janković Beljanski, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom iz Valjeva i članica Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji i Ivana Rakić, specijalistkinja ginekologije.

Share this post