Media Sfera, razgovor sa Marijanom Čanak

Category: Mediji i mi Tags: , , ,

Media Sfera objavila je 2. februara 2020. godine intervju sa Marijanom Čanak, novinarkom Portala o invalidnosti i književnicom. Intervju je snimljen posle promocije njene knjige Pramatere u Udruženju književnika Stari grad u Beogradu. Marijana govori o svom književnom radu, posebno o zbirci Pramatere koju je krajem 2019. godine izdao Zenit Books iz Novog Sada, a koja sadrži 16 priča koje su nastajale dok je istraživala svoje porodično stablo. Tokom razgovora, Marijana se osvrnula i na svoj novinarski rad i višegodišnje pisanje za Portal o invalidnosti.

Media Sfera, Marijana Čanak: Zlo je ako žena spozna sopstvenu snagu

Share this post