RTV Focus Vranje o edukativnoj akciji za žene sa invaliditetom u Vranju


RTV Focus Vranje je 12. jula 2022. godine objavio prilog o edukativnoj akciji za žene sa invaliditetom koju je održala članica Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava iz Vranja, Gordana Stojanović. Žene sa invaliditetom su informisane o važnosti prevencije seksualnog i reproduktivnog zdravlja i o mogućnosti grupnog preventivnog pregleda za žene sa različitim vrstama invaliditeta u Zdravstvenom centru u Vranju.

Edukativna akcija za žene sa invaliditetom je održana u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika, koji IZ KRUGA VOJVODINA realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA)

Share this post