TV KANAL 9 o sprečavanju femicida

Category: Mediji i mi Tags: , ,

TV KANAL 9 je emitovao prilog 4. aprila 2022. godine o Organizaciji IZ KRUGA VOJVODINA koja je potpisnica zahteva o hitnoj reakciji nadležnih institucija povodom poslednja četiri slučaja femicida u Srbiji. Zahtev je potpisalo 70 ženskih organizacija, mreža i pojedinki koje rade na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja.

Od nadležnih institucija za sprečavanje i zaštitu žena od nasilja se zahteva da istraže i objasne javnosti eventualne propuste i izostanak efikasne reakcije na prijave nasilja koje su prethodile femicidu i da navedu precizne korake za dalje sprečavanje femicida.

Za TV KANAL 9 je govorila Ivana Zelić.  

Share this post