RTV Vojvodina o podršci ženama sa iskustvom nasilja


Radio – televizija Vojvodina je objavila prilog 30. novembra 2021. godine povodom održane tribine Šta da radi žrtva nasilja – oblici pomoći i podrške za žrtve, na kojoj je govorila Ivana Zelić, kooridnatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Tribina je održana za studente psihologije, prava, socijalnog rada i medijskih studija u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u cilju senzibilizacije budućih profesionalaca za prepoznavanje nasilja i upoznavanje sa radom nadležnih službi za zaštitu od nasilja u porodici.

Ivana Zelić je govorila o ulozi ženskih nevladinih organizacija i njihovom postupanju u radu sa ženama koje su preživele nasilje, uslugama SOS telefona i pružanju psihološke podrške ženama sa iskustvom nasilja.

Share this post