Novosadska TV propratila trening i predavanje

Category: Mediji i mi

Novosadska TV medijski je propratila trening i otvoreno predavanje o prepoznavanju, prevenciji i pružanju podrške ženama sa iskustvom porodičnog nasilja koje je održala Ivana Zelić, koordinatorke SOS službe  … IZ KRUGA – VOJVODINA. Akciju je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra 2017. godine, organizovala kompanija iFit  u prostorijama Fitnes centra Šmek.

 

Share this post