Dnevnik o smernicama za postupanje sa ženama sa invaliditetom

Category: Mediji i mi Tags: , , ,

Portal Dnevnik objavio je članak 28. januara 2020. godine o Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, koja je organizovala podelu plakata sa podsetnikom za postupanje sa ženama sa invaliditetom. Plakati su postavljeni u institucijama socijalne zaštite, pravosuđa i policije u gradovima Vojvodine, ali i zdravstvenim radnicima u gradskim i seoskim sredinama.

Dnevnik, Kako se postupa sa ženama s invaliditetom

Share this post