RTV Kragujevac – trening za žene sa senzornim invaliditetom koje koriste znakovni jezik


RTV Kragujevac je 2. oktobra 2022. godine emitovao prilog o treningu za žene sa senzornim invaliditetom koje koriste znakovni jezik. Trening su ispred IZ KRUGA VOJVODINA održale Ivana Zelić i Maja Jović za članice Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga iz Kragujevca. Cilj treninga je podizanje njihovih kapaciteta i veština za zagovaranje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

Trening je održan 26. septembra 2022. godine u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika. Projekat se realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedninjenih nacija (UNFPA).

Za RTV Kragujevac je ispred IZ KRUGA VOJVODINA govorila Ivana Zelić.

Share this post