RTV Kopernikus o edukativnim aktivnostima u Raški


RTV Kopernikus Raška je 13. jula 2022. godine emitovao prilog o edukativnim aktivnostima koje su održane za žene sa različtim vrstama invaliditeta i za medicinske stručnjake i stručnjakinje sa ginekoloških odeljenja. Edukativne aktivnosti su realizovane u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika koji IZ KRUGA VOJVODINA realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA)

Gošća emisije bila je Dušica Sretenović, predsednica Udruženja osoba sa invaliditetom Srna iz Raške i članica Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji.

Share this post