TV KANAL 9 o psihološkoj podršci i savetovanju za majke dece sa invaliditetom


TV KANAL 9 objavio je prilog o novoj usluzi Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Savetovanju za majke dece sa invaliditetom i hroničnim oboljenjima, koju pruža od novembra 2020. godine.

Savetodavne razgovore obavlja Svetlana Radojčić Pavlović, magistrica razvojne psihologije i sertifikovana savetnica za roditelje dece sa invaliditetom i hroničnim oboljenjima putem telefona, onlajn ili uživo u prostorijama Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA (Bulevar vojvode Stepe 67) u Novom Sadu.

Predviđeno je da jedan susret traje sat vremena i da podrška u skladu sa potrebama klijentkinje bude kontinuirana, mada nije isključena ni mogućnost javljanja zbog nekog aktuelnog, trenutnog problema. Susreti su individualni i odvijaju se jednom nedeljno ili češće, ukoliko se pokaže da za tim postoji potreba.

Proces savetovanja i pružanja podrške usmeren je na osnaživanje, kako bi majka deteta sa invaliditetom došla do određenih uvida, otkrila svoje potencijale i stekla veštine koje će moći samostalno angažovati u datoj situaciji. 

U pitanju je savetovanje za majke koje se osećaju loše, teško im je da se snađu u određenoj situaciji, imaju oprečna osećanja ili izazovnu situaciju u porodici. Savetovanjem se obezbeđuje podrška za otklanjanje dilema u vezi sa razvojnim fazama deteta, prevazilaženje situacija neprihvatanja u kojima se nalazi majka ili dete i suočavanje sa izazovima koji se javljaju u različitim oblastima života.

Termin se može zakazati na broj 021 447 040, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. 

Savetovanje za majke dece sa invaliditetom je besplatna usluga.

Share this post