Dan u našim cipelama

Category: Mediji i mi Tags: ,

Novosadska novinarska škola pripremila je prilog o Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u okviru projekta Dan u tvojim cipelama 2017.

Projekat Dan u tvojim cipelama – unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Koncipiran je tako da se zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom unapredi proces medijske produkcije u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom. Stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i tehničko prilagođavanje priloga njihovim potrebama senzibiliše se društvo na potrebe i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom. Takođe, senzibilišu se novinari i medijske kuće da prilagode sadržaje potrebama osoba sa invaliditetom, kako bi im bilo omogućeno pravo na informisanje i aktivno učešće u društvu. Prilozi nastali u na projektu Dan u tvojim cipelama 2017 biće emitovani uoči 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Share this post