TV KANAL 9 o Info centru …IZ KRUGA – VOJVODINA

Category: Mediji i mi Tags: , ,

TV KANAL 9 objavio je prilog 26. oktobra 2021. godine o usluzi Info centra, Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, predstavila je rad Info centra koji pruža usluge informisanja osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i građanima zainteresovanim za oblast invalidnosti o pravima, beneficijama, servisima i načinima podrške.

KANAL 9, Info centar …IZ KRUGA – VOJVODINA

Share this post