Portal Južne vesti o aktivnostima u Vranju


Portal Južne vesti je objavio članak 24. septembra 2020. godine o debati koju su organizovale predstavnice Odbora za ljudska prava Vranje i Udruženja obolelih od multiple skleroze u Vranju. Učesnice su diskutovale o preprekama sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom prilikom ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava, arhitektonske nepristupačnosti zdravstvenih ustanova, preko nepristupačnosti informacija do ukorenjenih stereotipa o invalidnosti. Debati je prethodio film o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom koji je nastao u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Share this post