MARŠ onlajn o edukativnoj akciji za žene sa invaliditetom u Valjevu

Category: Mediji i mi Tags: , ,

MARŠ onlajn je 5. oktobra  2022. godine objavio članak o edukativnoj akciji za žene sa invaliditetom iz Valjeva, koja je održana u cilju podizanja svesti žena sa invaliditetom o važnosti prevencije seksualnog i reporduktivnog zdravlja i njihovog motivisanja da redovno obavljaju ginekološke preglede.

Edukativna akcija je održana u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika koji IZ KRUGA VOJVODINA realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA)

Održana tribina o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena sa invaliditetom

Share this post