TV Banat o obuci znakovnog jezika

Category: Mediji i mi Tags: , , , , ,

TV Banat objavio je prilog 22. maja 2019. godine o trodnevnoj obuci za stručnjake iz gradskih institucija koji učestvuju u Timovima za suzbijanje nasilja. Obuka je održana u Centru za socijalni rad u Vršcu.

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, a uz finansijsku pomoć Evropske komisije, organizovala je obuku Znakovnog jezika za 18 stručnjaka članova Multisektorskog tima za prevenciju nasilja.

Žene sa invaliditetom često su izložene nasilju, te je komunikacija sa njima presudna u tim trenucima. Polaganje i dobijanje sertifikata za početni nivo znanja znakovnog jezika pomoći će u radu sa žrtvama nasilja sa invaliditetom.

Polaznici obuke obučeni su osnovnoj komunikaciji kako bi bili u mogućnosti da pomognu osobama sa invaliditetom. Razumevanje i komunikacija ključni su za stvaranje poverenja kod žrtava.

TV Banat

Pogledajte video:

Share this post