Vršac online o unapređenju podrške za žene sa invaliditetom


Portal Vršac online objavio je vest 30. novembra 2019. godine o završnoj konferenciji u okviru projekta Unapređivanje podrške ženama sa invaliditetom, koji Organiizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u saradnji sa Ujedinjenim nacijama za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena (UN WOMEN) i finansijsku podršku Evropske Unije. Tema konferencije bila je dostupnost usluga i institucija zaštite od nasilja u porodici ženama sa invaliditetom.

Unapređivanje podrške ženama sa invaliditetom

Share this post