Kopernikus o aktivnostima u Raškoj

Category: Mediji i mi Tags: , , ,

RTV Kopernikus Raška u emisiji Vesti dana, objavio je prilog o aktivnostima Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA 9. juna 2020. godine u 14.00 i 19.00 časova i 10. juna 2020. godine u 10.00 časova.

…IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN) i uz finansijsku podršku Evropske komisije sprovodi niz aktivnosti u Raškoj koje su usmerene na podizanje svesti o stanju postojećih usluga i potrebama žena sa invaliditetom, uvođenje novih i prilagođavanje postojećih usluga, obezbeđivanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga, kao i prilagođenih modela komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Share this post